PRAWNIK PO TWOJEJ STRONIE
Niebieszczański i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni
 
Prawo Upadłościowe i Naprawcze

Kancelaria podejmuje się spraw dotyczących postępowań upadłościowych, w szczególności reprezentuje interesy wierzycieli, jak i upadłego. W ramach działań związanych z upadłością podmiotów (likwidacyjnych oraz z możliwością zawarcia układu) Kancelaria przygotowuje w szczególności: 

  • wniosek o ogłoszenie upadłości,
  • zgłoszenie wierzytelności,
  • sprzeciw od listy wierzytelności,
  • powództwa i wnioski o wyłączenie z masy upadłości,
  • zarzuty do planu podziału,
  • udział w Radzie Wierzycieli.

Z uwagi na istniejące ryzyko gospodarcze Kancelaria w oparciu o dokumenty finansowe przeprowadza badanie standingu podmiotów gospodarczych – ustalając czy istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości, względnie czy zarządzający mają obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Badanie takie jest konieczne z biorąc pod uwagę istniejącą odpowiedzialność związaną z zaniechaniem wykonania tego obowiązku.

©2010 - 2023 Kancelaria Adwokacka Dariusz Niebieszczański, Księcia Bogusława X 6/3 (Deptak Bugusława) 70-440 Szczecin