PRAWNIK PO TWOJEJ STRONIE
Niebieszczański i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni
 
O kancelarii

Podstawowe filary działalności Kancelarii Adwokackiej Dariusza Niebieszczańskiego stanowią sprawy o charakterze cywilnym, gospodarczym, administracyjnym, pracy, upadłościowym i karnym. W trakcie kilkunastu lat prywatnej praktyki, adwokat Dariusz Niebieszczański znacznie rozszerzył zakres świadczonych usług prawniczych, podejmując się doradztwa prawnego w specjalistycznych obszarach takich jak: prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, prawo nieruchomości i spółdzielcze, prawo mediów, prawo medyczne, prawo jednostek samorządu terytorialnego, prawo restrukturyzacyjne, a także doradztwa i obsługi prawnej z zakresu realizacji szeroko rozumianych obowiązków środowiskowych (Baza Danych Odpadowych – BDO). Nowatorskie jest doradztwo prawne dla podmiotów realizujących projekty finansowane z funduszy Unii Europejskiej (przedsiębiorców jak i organizacji pozarządowych).

Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną dla średnich i małych przedsiębiorców, poczynając od przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, po spółki prawa handlowego, w tym spółki akcyjne. Wśród Klientów, obsługiwanych przez Kancelarię są podmioty prywatne, jak również podmioty sektora finansów publicznych, sektora pozarządowego.

Rozwój Kancelarii możliwy jest dzięki bardzo dobrym prawnikom pracującym w Kancelarii, nie tylko merytorycznie, ale również w zakresie zaangażowania i indywidualnego podejścia do każdego Klienta. W chwili obecnej, obok założyciela Kancelarii, adwokat Dariusz Niebieszczański stale współpracuje z siedmioma prawnikami, którzy świadczą usługi prawnicze dla polskich i jak i zagranicznych przedsiębiorców. Kancelaria Adwokacka Dariusza Niebieszczańskiego posiada swoją siedzibę na Deptaku Bogusława w Szczecinie. Jest także przygotowana organizacyjnie do obsługi prawnej podmiotów z pozostałych regionów kraju.

Kancelaria Adwokacka Dariusza Niebieszczańskiego to Kancelaria, w której tradycyjne wartości prawnicze łączą się ze świeżością spojrzenia młodego wiekiem zespołu na zagadnienia prawne i rozstrzygane problemy. W codziennej pracy zespół Kancelarii wykazuje pełne zaangażowanie, kreatywność i efektywność oraz innowacyjność a także dbałość o bezpieczeństwo i zaufanie Klientów, bowiem często powierzają Kancelarii nie tylko swoje sprawy finansowe, czy biznesowe, ale również osobiste. Szczególnie dbamy o zachowanie poufności i tajemnicy zawodowej.

Adwokat Dariusz Niebieszczański wiedząc jak ważne w pracy adwokata jest doświadczenie zawodowe, jak również dobra atmosfera, stara się do swojego zespołu pozyskiwać osoby, które legitymują się bardzo dobrymi wynikami akademickimi oraz ciekawym doświadczeniem zawodowym.

Dariusz Niebieszczański

©2010 - 2023 Kancelaria Adwokacka Dariusz Niebieszczański, Księcia Bogusława X 6/3 (Deptak Bugusława) 70-440 Szczecin