PRAWNIK PO TWOJEJ STRONIE
Niebieszczański i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni
 
Baza danych odpadowych (BDO)

 

 

W związku z nieprzerwanym dążeniem ustawodawcy do obniżenia poziomu oddziaływania na środowisko przez przedsiębiorców zakres obowiązków związanych z korzystaniem ze środowiska systematycznie wzrasta. Stopień skomplikowania przepisów oraz ich nieustanne nowelizacje stanowią przyczynę, dla której ta gałąź prawa jest jedną z najbardziej wymagających i stwarzających najwięcej problemów przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wychodząc naprzeciw tej problematyce, w ramach świadczonych usług, oferujemy kompleksową obsługę prawną z zakresu wykonania szeroko rozumianych obowiązków środowiskowych, w szczególności:

  • realizację obowiązków związanych z rejestracją przedsiębiorców w systemie Bazy Danych Odpadowych (BDO) oraz prowadzenie dokumentacji odpadowej w ramach tego rejestru;
  • sporządzanie oraz bieżącą aktualizację dokumentacji odpadowej, w tym składanie corocznych sprawozdań odpadowych;
  • wykonanie obowiązków nałożonych ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – z uwagi na szeroki zakres podmiotowy ustawy, dotyczy ona wszystkich przedsiębiorców wprowadzających opakowania lub odpady opakowaniowe do obrotu, czyli m.in. restauracje, jednostki handlu detalicznego oraz hurtowego oferujące torby wykonane z tworzywa sztucznego, podmioty wytwarzające opakowania lub produkty w opakowaniach;
  • nadzór na realizacją ustawowych poziomów odzysku i recyklingu, jak również reprezentacja przedsiębiorców we współpracy z organizacjami odzysku;
  • przygotowywanie oraz opiniowanie wszelkiego rodzaju umów związanych z gospodarowaniem odpadami i innymi formami korzystania ze środowiska;
  • doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami, a przede wszystkim pomoc w określeniu zakresu obowiązków odpadowych związanych z prowadzoną działalnością i ich realizacja;
  • uzyskanie wszelkiego rodzaju pozwoleń środowiskowych, w tym zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych, jak również reprezentacja przed organami administracji publicznej;
  • interpretacja przepisów środowiskowych na potrzeby inwestycji budowlanych;
  • realizacja obowiązków sprawozdawczych w stosunku do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami;
  • reprezentacja w sprawach karnych, cywilnych oraz administracyjnych związanych z naruszeniem przepisów środowiskowych.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani podjęciem współpracy w zakresie wykonania obowiązków środowiskowych, zachęcamy do kontaktu z adwokatem Dariuszem Niebieszczańskim lub adwokatem Mateuszem Jarczyńskim.

©2010 - 2023 Kancelaria Adwokacka Dariusz Niebieszczański, Księcia Bogusława X 6/3 (Deptak Bugusława) 70-440 Szczecin