PRAWNIK PO TWOJEJ STRONIE
Niebieszczański i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni
 
Jesteś w: obszary praktyki » Windykacja
 
Windykacja

Windykacja w swej istocie, polega na dochodzeniu w sposób określony właściwymi przepisami swoich praw do rzeczy lub zapłaty długu, w sytuacji gdy kontrahenci, dłużnicy uchylają się od terminowego wykonywania ciążących na nich zobowiązań w pełnym zakresie.

Kancelaria wykonuje na rzecz swoich Klientów szereg czynności mających na celu skuteczne dochodzenie i wyegzekwowanie przysługujących im wierzytelności. Nasza oferta skierowana jest zarówno do podmiotów biorących czynny udział w szeroko rozumianym obrocie gospodarczym, jak i do klientów indywidualnych którym zależy na jednorazowym aczkolwiek szybkim i efektywnym odzyskaniu długu.

W ramach postępowania egzekucyjnego do zakresu działania kancelarii należy: 

  • podejmowanie niezbędnych czynności w celu uzyskania tytułu wykonawczego uprawniającego do egzekucji należności (wnioski o nadanie klauzuli wykonalności i inne), 
  • sporządzanie przedegzekucyjnych wezwań do zapłaty, 
  • przygotowywanie wniosków egzekucyjnych, 
  • przedkładanie wniosków i dokumentów u komorników, 
  • kontrola czynności podejmowanych przez komorników, z naciskiem na ich efektywnośc i terminowość, 
  • monitoring kondycji finansowej dłużników w trakcie toczącego się postępowania egzekucyjnego.

©2010 Kancelaria Adwokacka Dariusz Niebieszczański, Księcia Bogusława X 6/3 (Deptak Bugusława) 70-440 Szczecin