PRAWNIK PO TWOJEJ STRONIE
Niebieszczański i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni
 
Prawo Postępowania Cywilnego

Kancelaria, w ramach doradztwa prawnego z zakresu prawa postępowania cywilnego doradza Klientom począwszy od udziału negocjacjach przedsądowych z uwzględnieniem optymalizacji interesu klienta w określonych okolicznościach, poprzez reprezentację Klientów przed Sądami wszystkich instancji, skończywszy na postępowaniu egzekucyjnym z wykorzystaniem wszelkich dostępnych prawnie możliwości, mając na uwadze dbałość o szybkość i skuteczność postępowania egzekucyjnego. W ramach postępowania sądowego nasi prawnicy: 

  • przygotowują kompletną dokumentację procesową, na którą składają się pozwy oraz wszelkie inne konieczne pisma procesowe,
  • przedkładają sporządzone pisma i dokumenty we właściwym sądzie,
  • reprezentują klientów w toczących się postępowaniach sądowych,
  • czuwają nad prawidłowym przebiegiem procesu od chwili jego rozpoczęcia aż do prawomocnego rozstrzygnięcia.
©2010 - 2023 Kancelaria Adwokacka Dariusz Niebieszczański, Księcia Bogusława X 6/3 (Deptak Bugusława) 70-440 Szczecin