PRAWNIK PO TWOJEJ STRONIE
Niebieszczański i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni
 
Prawo Pracy

Kancelaria, w ramach doradztwa prawnego z zakresu prawa pracy świadczy usługi obejmujące w szczególności: 

  • reprezentowanie Klientów w negocjacjach i sporządzanie umów o pracę, umów z członkami organów spółek oraz kadrą kierowniczą, w tym umów o pracę z członkami Zarządu, umów menedżerskich i umów agencyjnych,
  • udział w negocjacjach oraz przygotowywanie porozumień dotyczących rozwiązywania umów z członkami organów spółek oraz kadrą kierowniczą,
  • doradztwo dotyczące rad pracowniczych,
  • restrukturyzację zatrudnienia,
  • spory z zakresu prawa pracy, w tym spory zbiorowe oraz spory sądowe z pracownikami indywidualnymi,
  • przygotowywanie regulaminów pracy i wynagradzania oraz regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • przygotowywanie opinii w kwestiach związanych z prawem pracy.
©2010 - 2023 Kancelaria Adwokacka Dariusz Niebieszczański, Księcia Bogusława X 6/3 (Deptak Bugusława) 70-440 Szczecin