PRAWNIK PO TWOJEJ STRONIE
Niebieszczański i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni
 
Jesteś w: obszary praktyki » Prawo Handlowe
 
Prawo Handlowe

Kancelaria, w ramach doradztwa prawnego z zakresu prawa handlowego występuje w postępowaniach przez Krajowym Rejestrem Sądowym, obejmujących w szczególności: 

  • przygotowywanie formularzy niezbędnych do rejestracji podmiotów w rejestrze przedsiębiorców oraz rejestrze stowarzyszeń; 
  • rejestrację zmian danych Spółek; 
  • publikację corocznych sprawozdań finansowych; 
  • rejestrację przekształcanych podmiotów; 
  • obsługi prawnej walnych zgromadzeń, rad nadzorczych i zarządów, 
  • przygotowania projektów uchwał, opracowywania i opiniowania regulaminów organizacyjnych poszczególnych organów, 
  • przygotowania koncepcji organizacji spółek; 
  • przygotowania i prowadzenia procedury łączenia, podziału i przekształcenia spółek handlowych, 
  • reprezentowania przez organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami we wszelkich sporach sądowych oraz sądami polubownym z zakresu postępowań rejestrowych; 
  • Zakładamy i rejestrujemy fundacje i stowarzyszenia.

©2010 Kancelaria Adwokacka Dariusz Niebieszczański, Księcia Bogusława X 6/3 (Deptak Bugusława) 70-440 Szczecin