PRAWNIK PO TWOJEJ STRONIE
Niebieszczański i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni
 
Prawo Handlowe

Kancelaria, w ramach doradztwa prawnego z zakresu prawa handlowego występuje w postępowaniach przez Krajowym Rejestrem Sądowym, obejmujących w szczególności:

  • przygotowywanie formularzy niezbędnych do rejestracji podmiotów w rejestrze przedsiębiorców oraz rejestrze stowarzyszeń,
  • rejestrację zmian danych Spółek,
  • publikację corocznych sprawozdań finansowych,
  • rejestrację przekształcanych podmiotów,
  • obsługi prawnej walnych zgromadzeń, rad nadzorczych i zarządów,
  • przygotowania projektów uchwał, opracowywania i opiniowania regulaminów organizacyjnych poszczególnych organów,
  • przygotowania koncepcji organizacji spółek,
  • przygotowania i prowadzenia procedury łączenia, podziału i przekształcenia spółek handlowych,
  • reprezentowania przez organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami we wszelkich sporach sądowych oraz sądami polubownym z zakresu postępowań rejestrowych,
  • Zakładamy i rejestrujemy fundacje i stowarzyszenia.
©2010 - 2023 Kancelaria Adwokacka Dariusz Niebieszczański, Księcia Bogusława X 6/3 (Deptak Bugusława) 70-440 Szczecin