PRAWNIK PO TWOJEJ STRONIE
Niebieszczański i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni
 
Zasady współpracy z Klientami

 

 

Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego wymaga precyzyjnego zidentyfikowania i zrozumienia potrzeb oraz oczekiwań Klienta, jak również umiejętności przewidywania skutków gospodarczych wynikających z zaproponowanych rozwiązań. Prowadząc od kilku lat stałą obsługę przedsiębiorców prowadzących działalność w wielu różnych gałęziach gospodarki posiadamy wiedzę teoretyczna i praktyczną o formach i sposobach jej prowadzenia, której poziom stale podnosimy.

Zaletą Kancelarii jest młody, bardzo dobrze zorganizowany zespół prawników i pracowników wspomagających, udzielających informacji dotyczących praktycznie wszystkich aspektów prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorców.

Jesteśmy przekonani, że współpraca z naszym Zespołem będzie owocna, przynosząca korzyści dla obu stron umowy o obsługę prawną.

Naszym Klientom proponujemy zawarcie umowy na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia jej w każdym czasie. Z reguły jednak dla wygody Klienta ustalamy okres wypowiedzenia (od dwóch tygodni do trzech miesięcy). Dopuszczamy też możliwość zawarcia umowy na czas określony. W takim przypadku gwarantujemy prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili z ważnych powodów. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Zasady wynagradzania

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów w zakresie możliwych sposobów wynagrodzenia, proponujemy kilka systemów rozliczania honorarium.

Podstawowy sposób, to tzw. ryczałt. Wysokość wynagrodzenia jest stała i z góry określona niezależnie od nakładu pracy. System ten stosowany jest w szczególności przy zleceniach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców oraz w większości spraw sądowych.

Drugim sposobem jest ustalenie wynagrodzenia godzinowego. Stawki każdorazowo są negocjonowane, a czas pracy prawników kancelarii jest skrupulatnie ewidencjonowany.

Dodatkowo naszym klientom proponujemy trzeci system zapłaty wynagrodzenia zwany systemem z premią za sukces (success fee). System taki stosowany może być w przypadku niektórych (szczególnie skomplikowanych) spraw sądowych.. Oprócz stałego wynagrodzenia Kancelaria otrzymuje także dodatkową kwotę w przypadku korzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia sprawy.

Wiemy, że każdy Klient przeznaczając na obsługę prawną środki finansowe oczekuje ich skrupulatnego rozliczenia. Zapewniamy to. W przypadku zaistnienia konieczności poniesienia wydatków na: 

  • podróże służbowe, zakwaterowanie i wyżywienie poza Szczecinem, 
  • opłaty pocztowe, kurierskie, telekomunikacyjne, 
  • utrwalenie lub zwielokrotnienie dokumentów lub innych materiałów, 
  • zlecanie lub zamówienie informacji, wyciągów, odpisów etc. z dokumentów urzędowych lub prywatnych,

Klienci są informowani przed ich poniesieniem. Cel, zasadność i wysokość wydatków zwrotnych będzie zaakceptowana, o ile Kancelaria przedłoży na tę okoliczność stosowne dokumenty księgowo – finansowe.

©2010 - 2023 Kancelaria Adwokacka Dariusz Niebieszczański, Księcia Bogusława X 6/3 (Deptak Bugusława) 70-440 Szczecin