PRAWNIK PO TWOJEJ STRONIE
Niebieszczański i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni
 
Sposób obsługi prawnej

 

 

Naszym Klientom proponujemy kompleksową obsługę prawną w pełnym zakresie pomocy prawnej wynikającym z możliwości regulowanych ustawą Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych. W szczególności nasze doradztwo obejmuje udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych i wszelkich pism procesowych, przygotowywanie umów, zastępstwo prawne i procesowe we wszystkich dziedzinach prawa.

W przypadkach wymagających współdziałania ekspertów z różnych dziedzin zapewniamy doradztwo finansowe, księgowe oraz podatkowe. Stałe kontakty i bezpośrednia współpraca z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Szczecińskiego pozwalają na zlecanie kadrze naukowej opracowywania szczególnie ważnych problemów teoretycznych i praktycznych związanych z działaniami naszych Klientów.

Dla naszych Klientów świadczymy pomoc prawną poprzez:

 • stałe dyżury adwokata, radcy prawnego lub doświadczonego aplikanta w siedzibie Klienta, 
 • bezpośrednie spotkania, konsultacje uzależnione od bieżących potrzeb poza wyznaczonymi godzinami dyżuru w siedzibie Klienta, 
 • sporządzanie opinii prawnych i ocen dotyczących planowanych rozwiązań organizacyjnych, 
 • reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sadami administracyjnymi oraz NSA, a także sądami polubownymi, Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych i organami administracji publicznej, 
 • konsultacje prawne dla pracowników poszczególnych pionów organizacyjnych Klienta, 
 • szkolenia dla pracowników Klienta w miarę zgłaszanego zapotrzebowania oraz w związku ze spostrzeżeniami dokonanymi na tle wykonywanej umowy o świadczenie pomocy prawnej, 
 • pośredniczenie w przygotowywaniu i zawieraniu kontraktów handlowych, inwestycyjnych etc, 
 • udzielanie wyjaśnień poprzez system teleinformatyczny (e-mail, fax, telefon);

Poza wyżej określonymi działaniami na rzecz Klientów deklarujemy bieżące, co miesięczne przesyłanie najważniejszych zmian przepisów prawnych związanych z działalnością jednostek.

Wskazujemy ponadto, że Kancelaria posiada bazy danych zawierające informacje umożliwiające: 

 • kontakt z sądami, komornikami, notariuszami etc, 
 • pobieranie różnego rodzaju formularzy niezbędnych do załatwiana spraw sądowych i administracyjnych, 
 • sprawdzenie aktualnych przepisów prawnych, 
 • sprawdzenie aktualnych konferencji i seminariów interesujących Klientów, 
 • i inne...
©2010 - 2023 Kancelaria Adwokacka Dariusz Niebieszczański, Księcia Bogusława X 6/3 (Deptak Bugusława) 70-440 Szczecin