PRAWNIK PO TWOJEJ STRONIE
Niebieszczański i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni
 
Prawo Własności Intelektualnej i Prawo Ochrony Konkurencji

Kancelaria świadczy pomoc prawną w obszarze prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, prawa prasowego i prawa własności przemysłowej.

W zakresie prawa autorskiego przygotowujemy, opiniujemy i bierzemy udział w negocjacjach umów licencji oraz przeniesienia praw autorskich, w tym takie przykładowo jak: umowy o świadczenie usług kompozytorskich, o korzystanie z artystycznego wykonania, z utworu plastycznego, muzycznego, fotograficznego, umowy wydawnicze, umowy na korzystanie z pierwszego wydania, umowy dotyczące koncertów i festiwali oraz umowy o realizację produkcji programów audiowizualnych.

W ramach prowadzonej obsługi prawnej w zakresie prawa konkurencji proponujemy m.in.: przygotowywanie dokumentów towarzyszących akcjom promocyjnym (np. regulaminów promocji, regulaminów uczestnictwa, oświadczeń uczestników, organizatorów, współproducentów), prawną ochronę przed wprowadzającym w błąd oznaczeniem towarów lub usług oraz w sprawach dotyczących naśladownictwa produktów i ochrony produktów, ocenę legalności akcji promocyjnych oraz materiałów reklamowych, ocenę założeń akcji promocyjnych.

Doradzamy w sprawach związanych z patentami, znakami towarowymi, ochroną praw autorskich, w tym praw do programów komputerowych, reklamą, mediami, czynami nieuczciwej konkurencji oraz praktyką monopolistyczną. Świadczymy pomoc prawną w zakresie aspektów prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz zagadnień ochrony konkurencji i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

©2010 - 2023 Kancelaria Adwokacka Dariusz Niebieszczański, Księcia Bogusława X 6/3 (Deptak Bugusława) 70-440 Szczecin