PRAWNIK PO TWOJEJ STRONIE
Niebieszczański i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni
 
Prawo Przewozowe

Kancelaria, w ramach doradztwa prawnego z zakresu prawa przewozowego prowadzi sprawy związane z odpowiedzialnością kierowców za wyrządzone szkody, kontaktem i kontrolą ze strony ITD, pomocą w uzyskaniu licencji transportowych, sprawy związane z ADR, AETR, Konwencją CMR, TIR, INCOTERMS 2000, IATA. Zapewniamy fachową obsługę podmiotów gospodarczych działających w tym segmencie na rynku, oferujemy pomoc prawną przy zawieraniu umów transportowych i rozwiązywaniu sporów związanych z realizacją tego typu kontaktów. Reprezentujemy Klientów przez sądami i organami administracji publicznej w sporach wynikłych z działalności transportowej.

©2010 - 2023 Kancelaria Adwokacka Dariusz Niebieszczański, Księcia Bogusława X 6/3 (Deptak Bugusława) 70-440 Szczecin