PRAWNIK PO TWOJEJ STRONIE
Niebieszczański i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni
 

Prawnicy Kancelarii

Aleksander Kamiński

 

Aleksander Kamiński  – asystent prawny. Współpracę z Kancelarią podjął już na II roku studiów. Uczestniczył w pracach Studenckiej Poradni Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W kręgu jego zainteresowań znajduje się szeroko pojęte prawo cywilne oraz handlowe. Pracę magisterską zamierza poświęcić tematyce związanej z prawem spółek handlowych. W Kancelarii wykonuje zadania z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego i handlowego polegające m.in. na sporządzaniu pism procesowych, opinii jak również dokonuje analizy zagadnień prawnych. Interesuje się historią oraz literaturą. Wolny czas poświęca na zdobywanie wiedzy, uprawianie sportu oraz grę w szachy.

tel. 91 485 13 62 
aleksander.k@nkm.pl

©2010 - 2023 Kancelaria Adwokacka Dariusz Niebieszczański, Księcia Bogusława X 6/3 (Deptak Bugusława) 70-440 Szczecin