Prawo Cywilne

Prawo cywilne w życiu codziennym stanowi główny obszar działalności każdego człowieka. Sytuacje, w których mamy do czynienia właśnie z prawem cywilnym są liczne, a tym samym doradztwo prawne w tej dziedzinie prawa jest szczególnie ważne i doniosłe. Kancelaria, w ramach pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego świadczy usługi w zakresie: 

  • reprezentowania Klientów w negocjacjach oraz przygotowywania projektów umów cywilno – prawnych, 
  • doradztwa z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spadkowego, zobowiązań, obrotu nieruchomościach, prawa lokalowego, wspólnot mieszkaniowych, reprywatyzacji zespołów parkowo - pałacowych 
  • sporządzania opinii prawnych, dotyczących prawa cywilnego i dziedzin pokrewnych, 
  • nadzoru prawnego nad projektami inwestycyjnymi 
  • dochodzenia odszkodowań z tytułu błędów w sztuce lekarskiej, szkód wyrządzonych czynami niedozwolonymi oraz przestępstwami